1-702-420-5074

*Georgia (-21.5) over Kentucky – 3:30 PM (CBS)
Miami-Ohio (-19.5) over Akron – 2:30 PM (ESPN+)
*Oklahoma (-13.5) over TCU – 7:30 PM (ABC)
Liberty/Louisiana-Monroe OVER 57.5 Points (+100) – 7:00 PM (ESPN+)